Blog

Studia w Polsce dla obcokrajowców

Polski system edukacji bazuje się na procesie bolońskim. Oznacza to dostępność trzech stopni studiów  – licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Studia licencjackie trwają trzy lata, z wyjątkiem specjalności technicznych na politechnikach. Po ukończeniu jednej z wielu w tym kraju student otrzymuje tytuł inżyniera (równoważny z tytułem licencjata). Studia magisterskie trwają zwykle dwa lata. Niektóre nauki są dostępne w ramach jednolitego programu magisterskiego. Dotyczy to, na przykład, prawa i medycyny.

Kształcenie na studiach podyplomowych, czyli na studiach doktoranckich, trwa kilka lat.

W Polsce są też studia podyplomowe, na które może się zapisać każdy, kto posiada pierwszy lub drugi stopień. Czas trwania studiów w tym przypadku zależy od wybranej uczelni lub specjalności i wynosi zwykle półtora roku.

Rok akademicki w Polsce podzielony jest na dwa semestry: zimowy i letni. Zajęcia w semestrze zimowym rozpoczynają się na początku października i trwają do końca stycznia. Semestr letni rozpoczyna się w marcu i trwa do końca czerwca. Kształcenie zaoczne jest możliwe w formie wieczorowej lub weekendowej.

Koszt studiowania w Polsce dla obcokrajowców zależy od takich czynników, jak wybór uczelni (prywatnej lub publicznej), wybór specjalności i języka (polski lub angielski) oraz formy studiów (stacjonarne, niestacjonarne lub online). Średni roczny koszt to około 1000-1500 euro. Jednocześnie należy zauważyć, że studia dla cudzoziemców na uczelniach publicznych w Polsce są czasami dużo droższe niż na uczelniach prywatnych.

studethome.pl

Cudzoziemcy mogą studiować w Polsce bezpłatnie, jeśli są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Też, jeśli są to osoby, które otrzymały zezwolenie na pobyt stały w UE lub posiadają Kartę Polaka. Również małżonkowie lub dzieci obywateli RP mogą dostać się na studia bezpłatne.

Aby ubiegać się o tytuł licencjata, należy złożyć świadectwo ukończenia szkoły średniej z ocenami, a ubiegając się o tytuł magistra należy okazać dyplom licencjata.

Ponadto prawie każda uczelnia w Polsce wymaga apostille, poświadczonego przez notariusza. Dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Więcej informacji na temat aplikowania na polską uczelnię znajdziesz bezpośrednio na stronach wybranych uniwersytetów.

Zespół ALLIANCE REALTY nie zajmuje się procesami rekrutacyjnymi, jednak nasi doświadczeni menedżerowie chętnie konsultują studentów korzystających z naszych usług.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może Cię zaciekawić również: